Životní pojištění
6 min čtení

Čekací doba: Co byste měli vědět?

3.1.2024

Životní pojištění si sjednáváte z toho důvodu, abyste byli kryti před riziky, které dopředu neodhadnete. Ačkoliv můžete mít po podpisu smlouvy pocit, že vás nemůže nic překvapit, opak často bývá pravdou. Žijeme ve zrychlené době, a tak očekáváme, že i v rámci plnění pojistné události, bude vše probíhat rychle. A proto byste měli věnovat pozornost čekací době, která je důležitým pojmem.

Co je to čekací doba?

Jak už sám pojem napovídá, čekací doba vyjadřuje časový úsek. V tomto období pojišťovně nevzniká povinnost vyplatit vám plnění z pojistné události. Dalo by se říct, že jde o takovou dočasnou „výluku“. Pojišťovny jí nejčastěji využívají u onemocnění a zřídka kdy u úrazu.

Jaký smysl má čekací doba?

Důvod, proč ve své pojistce najdete čekací dobu, nemusí být zprvu zřejmý. Pojišťovny se tak snaží chránit před pojistnými podvody. Čekací doba může fungovat jako odrazující prvek pro lidi, kteří chtějí pojištění účelově zneužít.

Dva zásadní pojmy

Při sjednání nového životního pojištění je potřeba porozumět těmto pojmům:

1. Uzavření pojistné smlouvy vzniká stvrzením pojistníka a pojišťovny, tudíž podpisem smlouvy (fyzicky nebo elektronicky) v opačném případě zaplacením pojistného.

2. Počátek pojištění začne běžet dne uvedeným ve smlouvě. Ten může být v souladu s datem uzavření pojistné smlouvy nebo stanoven od určitého dne (zpravidla od 1. dne v následujícím měsíci).

Zdravotní dotazník může čekací dobu prodloužit

Při sjednání životního pojištění hraje klíčovou roli i vyplnění zdravotního dotazníku. Na základě těchto údajů pojišťovna zhodnotí na co, jak a za kolik vás může pojistit. V tomto případě čekejte vyhodnocení dotazníku klidně i 2 měsíce.

Během této doby některé pojišťovny nabízejí tzv. předpojištění, které je celkově omezené a chrání jen určitá rizika, zejména úraz. Rizika spojené s nemocí se pak vyhodnocují po úspěšném vyhodnocení zdravotního dotazníku.

Čekací doba se může lišit podle rizika

Při uzavíraní životního pojištění je také potřeba myslet na to, že jednotlivá rizika mohou mít odlišnou čekací dobu. Do té se může promítnout příčina a další okolnosti. Všechny důležité údaje proto najdete ve smlouvě v části s podmínkami.

Při zřizování nových rizik nebo jejich úprav (třeba po 3 letech) musíte počítat s tím, že i čekací doba zde bude jiná. Příkladem může být změna výše plnění. V takovém případě tuto částku dostanete vyplacenou po uplynutí dané doby, ale pokud by se vám něco stalo v průběhu této doby, tak se vám plnění bude počítat ještě ze starého limitu.

Dobře nastavené životní pojištění, které myslí na vše by mělo mít nastavena rizika pro případ smrti, invalidity, závažného onemocnění i trvalých následků způsobených úrazem.

Životní pojištění vás kryje před riziky spojenými s úrazem i nemocí. Dle toho se pak mohou lišit i jednotlivé čekací doby. Pojďme si je blíže představit.

Pojištění smrti

Riziko smrti je tu pro případ, že byste chtěli zajistit své blízké, nesplacený dluh a často se nastavuje i pro případ, kdy chcete mít zajištěný pohřeb, ale nemáte úspory.

V případě, že důvodem úmrtí je nemoc, čekací doba v tomto případě činí 2-3 měsíce. U úrazů se čekací doba neuplatňuje, pokud nejde o specifický případ, u něhož je podezření na sebevraždu. Jelikož by mohlo jít o zneužití pojištění, tak pro tento případ je čekací doba klidně rok a více.

Pojištění invalidity

U tohoto rizika platí podobná čekací doba jako u smrti 2-3 měsíce z důvodu nemoci. Ve chvíli, kdy je důvodem invalidity úraz, tak se zde čekací doba neuplatňuje. Vždy si to ale ověřte v podmínkách u dané pojišťovny.

Pojištění závažných onemocnění

I zde platí výše zmíněná doba 2-3 měsíce. Počítat ale musíte s tím, že v případě, že by vám v průběhu této doby byla diagnostikována další závažná nemoc. Pojišťovna vám pak z tohoto důvodu může odmítnout plnění.

Pojištění pracovní neschopnosti

Dalším velmi oblíbením doplňkem životního pojištění je pracovní neschopnost. Ta řeší výpadek příjmu v případě dlouhodobé nemoci (2 až 3 měsíce) nebo úrazu.

Existují i výjimky, které mohou být posuzovány zvlášť. Příkladem může být těhotenství v 8 měsící od uzavření pojistné smlouvy. U pracovní neschopnosti se kromě čekací doby, která běží od vypsání pracovní neschopenky, tak bere v potaz i tzv. karenční doba.

Karenční doba je se jednotlivých pojišťoven liší. Určuje, kdy vám bude plněna pracovní neschopnost. Běžně se pohybuje od 30 až 60 dnů. Je však možné mít i dříve, třeba od 15. dne.

Pokud budete narodit 30 dní a máte plnění od 15. dne, tak vám pojišťovna vyplatí 15denní dávku.

Pojištění trvalých následků

Obecným pravidlem pro rizika související s úrazem čekací doba není stanovena. Pro vás to znamenám, že následky úrazu by byly hrazeny pojišťovno po karenční době.

Rozhodně se vám nevyplatí uzavřít si životní pojištění. Které bude zaměřené na následky z důvodu úrazu. Je až o 60 % pravděpodobnější, že se stanete invalidní z důvodu nemoci než úrazu.

Udělejte první krok kvalitnímu životnímu pojištění

Můžete zkusit odhadnout, jak vám bude sloužit zdraví a zdali se vám nic ve vašem produktivním věku nestane. Nebo můžete udělat první krok a srovnat si ceny životního pojištění s naší online kalkulačkou. Naši Patroni vám rádi poradí s dalším a individuálním nastavením smlouvy tak, aby odpovídala vaší aktuální životní situaci.

 

Srovnejte si životní pojištění

Jak vysoký měsíční příjem potřebujete zajistit?
36 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
Rychlá reakce

Nenašli jste konkrétní produkt
nebo máte nějaké otázky?

Neváhejte se zeptat našich ochotných Patronů
Kontaktujte nás