Investice
4 min čtení

Co je to inflace a jak nás ovlivňuje?

6.3.2022

Inflace je pojem, s nímž se setká téměř každý, kdo byť jen trochu přemýšlí nad financemi. Bez problémů na něj narazíte v denním tisku, uslyšíte ho v rádiu a teď si o něm zrovna přečtete článek. Pokračujte dál, pokud chcete lépe pochopit, co je inflace a jak nás ovlivňuje.

Co je inflace?

Odpověď na otázku „Co je inflace?“ je poměrně jednoduchá. Inflací se míní opakovaný nárůst většiny cen v ekonomice státu. V podstatě jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) konkrétny měny vzhledem k zboží a službám, jež jako spotřebitelé nakupujeme. V případě, že v ekonomice je přítomná inflace spotřebitelských cen, na nákup stejného zboží a služeb budeme potřebovat více peněz.

Opakem inflace je deflace. Tím se rozumí, že kupní síla dané měny je silnější oproti předchozím letům.

Stupně inflace

Podle toho, jak se míra inflace v roce vyvíjí, rozdělujeme jí do 3 kategorií:

Mírná inflace se pohybuje v ročním růstu o jednu cifru a z hlediska ekonomiky není považována za hrozbu. (např. 1% nárůst za 12 měsíců) Pádivá inflace se projevuje ročním nárůstem o dvě cifry a výrazně působí potíže ekonomii dané země. (např. 10% roční nárůst) Hyperinflace je nárůst o více jak tři cifry a zpravidla vede k rozpadu peněžního systému daného státu, v němž peníze ztrácí svou hodnotu.

Jak se počítá inflace?

Výpočet inflace probíhá tak, že se porovná rozdíl cen ve spotřebním koši za následujících 12 měsíců. V něm jsou zahrnuty různé položky, jež běžná domácnost využívá (nákupy, služby, doprava, vzdělání aj.). Rozdíl za toto období je pak procentuálně vyjádřen v tzv. roční inflaci.

Míru inflace České republiky se jednoduše dozvíte na stránkách Českého statistického úřadu, který jí měří a vyhodnocuje.

TIPChtěli byste uchránit své volné peníze před inflací tím, že je investujete? V desetiminutovém videokurz finanční gramotnosti se dozvíte, jak uložit peníze bezpečně a výnosně. Získejte informace, které vám ušetří nemalé peníze.

Co všechno ovlivňuje inflace?

Pokud se nad inflací více zamyslíte, dojdete k závěru, že vámi držené peníze ztrácejí na hodnotě. To znamená, že veškeré finanční prostředky, které držíte v hotovosti nebo na účtech, ztrácejí svou kupní sílu a podepisuje se i na příjmech domácnosti.

V případě zhodnocení svých peněz je důležité brát ohled i na budoucí vývoj. Průměrná inflace za rok 2021 činila 3,8 procenta, což v případě některých spořících produktů vede k tomu, že i vámi zhodnocené peníze (např. na spořícím účtu) jsou v podstatě ve ztrátě. Proto je dobré zohlednit potencionální výši inflace do každé investice, která má za následek zhodnocení vašich peněz, připočítat i její dopad.

Investicemi jsou samozřejmě myšlena všechna finanční i nefinanční aktiva. I nakoupená nemovitost ztrácí na své hodnotě. Inflace se tak podepisuje do všeho, co si dokáže udržet hodnotu, popřípadě nám dokáže vydělat peníze.

 

Rychlá reakce

Nenašli jste konkrétní produkt
nebo máte nějaké otázky?

Neváhejte se zeptat našich ochotných Patronů
Kontaktujte nás