Investice
4 min čtení
Dluhopisy jako investiční nástroj proti inflaci
31.3.2023

Naše úspory se od začátku roku potýkají s vysokou inflací. Pomalu a jistě ztrácejí na své hodnotě, a proto je potřeba investovat. Se zhodnocením finančních prostředků mohou pomoci dluhopisy, které jsou mezi investory velmi oblíbené. Nabízí totiž zajímavé zhodnocení a často jsou vnímány jako konzervativní finanční aktivum, které vložené peníze chrání před inflací.

Trocha teorie. Co je to dluhopis?

Dluhopis je cenný papír. Ten představuje finanční závazek, který má vydavatel k jeho držiteli (investorovi). Dluhopisy vydává stát nebo korporátní společnosti (banky, různě velké firmy) za účelem získání kapitálu, který mohou použít na financování svých cílů. Oproti akciím má investor jasně stanovený úrok, jenž je po celou dobu držení vyplácen, a to podle předem stanovených podmínek. Dlužník se navíc zavazuje, že v předem stanoveném termínu odkoupí cenný papír od držitele za jeho nominální hodnotu.

S jakými dluhopisy se můžete setkat?

Dluhopisy se dělí podle toho, kdo je jejich vydavatelem. V předchozím odstavci jsme je nakousli a teď si je trochu blíže představíme.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy v České republice vydává Ministerstvo financí. Převážně slouží jako nástroj pro financování státního rozpočtu. Investováním do těchto cenných papírů se vystavujete zdaleka nejnižšímu riziku, protože se jedná o velmi konzervativní řešení. Počítat ale musíte s tím, že přináší nižší úrok.

Kromě státních dluhopisů se můžete setkat s dluhopisy komunálními. Jak už název napovídá, tak jsou vydávány kraji, městy nebo obcemi. Vydavatel u nich ručí celým svým majetkem.

Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy (také nazývané firemní nebo soukromé) může vydat jakákoliv společnost. Obvykle nabízejí vyšší úrokovou sazbu, se kterou se zvyšuje i rizikovost investice. Některé firmy mohou v průběhu let zaniknout. Proto je potřeba vybrané podniky analyzovat a zjistit, čím jsou cenné papíry kryty.

Speciálním korporátním dluhopisem může být ten, který vydává banka. Ta si zpravidla půjčuje peníze od svých klientů, jimž prodej cenných papíru zprostředkovává přímo.

Dluhopisy podle doby splatnosti

  • Krátkodobé dluhopisy mají splatnost obvykle do jednoho roku.
  • Střednědobé dluhopisy mají splatnost od 1 do 5 let.
  • Dlouhodobé dluhopisy se pohybují zhruba v rozmezí do 10 let.

Jsou dluhopisy tím pravým pro vás?

Dluhopisy se mezi investory stávají čím dál populárnější finančním aktivem. Jednou z hlavních výhod těchto cenných papírů je, že jejich tržní cena kolísá méně, než tomu je u akcií. To znamená, že mají nižší rizikovost a mnohem snáze se u nich dá odhadnout výnos, zejména u těch s pevným úrokem. Dluhopisy také nabízejí možnost pravidelných výnosů (úrok), což je pro investory atraktivní. Další výhodou je možnost toto aktivum prodat na burze před koncem jeho splatnosti, a tak máte větší flexibilitu při investování

Mezi nevýhody dluhopisů patří menší likvidita na burze v porovnání s akciemi a menší zhodnocení v dlouhodobém měřítku. V době ekonomického růstu mohou být některé typy dluhopisů nevýhodné. Přesto pro mnoho investorů mohou být atraktivním způsobem, jak diverzifikovat své portfolio a snížit riziko investování.

Dluhopisy lze nakoupit na burze nebo v bankách. Liší se i výše minimální investice. Protiinflační dluhopisy nabízí stát už od 1 000 Kč, zatímco na jiné budete potřebovat 10 000 i více tisíc.

Chcete začít investovat do dluhopisů i vy?

Zaujalo vás investování do dluhopisů? Nestresujte se a nechte si poradit od zkušeného odborníka na finance. Navštivte náš portál poradců a jednoduše najděte finančního specialistu, který vás bludištěm investování provede. Nechte své peníze vydělávat, aby neztrácely svou hodnotu.

Mohlo by Vás také zajímat
Orientujte se ve financích
s PAFI od Patrona
  • 800+ finančních poradců k dispozici
  • Propracovaný videokurz finanční gramotnost
  • Vzdělávání ve financích kdykoliv a kdekoliv
  • Vzdělávací obsah, poradna i finanční kalkulačky – vše na jednom místě
  • Poradenství osobně, online i po telefonu