Dluhopisy
4 min čtení

Investuje odpovědně: Společnost EFG umožňuje profitovat z investic do obnovitelných zdrojů

7.2.2021

Investiční skupina Energy financial group (EFG), která je v rámci ČR lídrem v oblasti energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výroby biometanu (BioCNG), vydala koncem minulého roku veřejnou emisi dluhopisů, kterou bude financovat rozvoj svých aktivit.

Dluhopis je investiční cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta splatit investorovi dlužnou částku a vyplatit předem stanovené výnosy.

Finanční prostředky z prodeje veřejných dluhopisů plánuje společnost Energy financial group a.s. využít k posílení dominantní pozice na trhu v oblasti energetického využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a výroby biometanu. Svou pozici lídra v tomto segmentu EFG plánuje upevnit prostřednictvím investic do dalších zařízení (odpadářskýchových bioplynových stanic) na zpracování BRO a následné výroby elektřiny, tepla a biometanu.

Biologicky rozložitelné odpady tvoří zejména prošlé potraviny, jako jsou odpady ze supermarketů a gastro provozů a odpady z výroby potravin, například mlékárenské kaly nebo vedlejší živočišné produkty. Těchto odpadů se jen v ČR vyprodukuje 1,9 milionů tun ročně a jsou velkým problémem, ale i příležitostí. BRO odvezený na skládku podléhá přírodnímu procesu rozkladu, čímž je produkován bioplyn, který se skládá především z metanu a oxidu uhličitého – skleníkových plynů, jejichž emise jsou hlavní příčinou globálního oteplování. Namísto ukládání bioodpadu na skládkách společnost EFG zpracovává BRO v odpadářských bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS, kde produkuje z bioplynu cenné komodity: Elektřinu, teplo a biometan. Záměrem EFG je investovat ve strategických lokalitách do dalších provozů, jako je první vlastní BPS společnosti v Rapotíně s kapacitou zpracování až 30 tisíc tun odpadu ročně. 

V Evropské unii je v provozu 729 biometanových stanic, které ročně vyrobí zhruba 2 miliardy m³ zeleného plynu. Celkový počet těchto stanic v EU sza poslední dva roky zvýšil o 51 %. Nejvyšší počet má Německo (232), Francie (131) a Velká Británie (80). U nás je jen jedna výrobna biometanu, a to zmíněná bioplynová stanice v Rapotíně, kterou postavila a provozuje společnost EFG, která v následujících letech plánuje uvést do provozu další tato zařízení.

Veřejná emise dluhopisů ENERGY FINANCIAL GROUP 26 I (ISIN CZ0003525545) má parametry:

  • Nominální hodnota dluhopisu 100 tis. Kč
  • Výnos 6,5 % p.a., vyplácen kvartálně
  • Splatnost v roce 2026
  • Celkový objem emise 350 mil. Kč

Vydávané dluhopisy jsou listinnými dluhovými cennými papíry na řad. Dohled nad cennými papíry vykonává Česká národní banka.

EFG ročně zpracuje až 40 000 tun biologicky rozložitelných odpadů, ze kterých vyrobí elektřinu a teplo pro 3 500 domácností a BioCNG (tj. obnovitelný zemní plyn), který lze použít jakožto pokročilé biopalivo pro 3 000 automobilů s ročním nájezdem 10 000 km. Vydané dluhopisy pomohou tato čísla zvýšit. Skupina EFG investuje na základě principů ESG (Enviromantal, Social & Governance), tedy v duchu společenské odpovědnosti a ochrany životního prostředí.

5 důvodů pro investici:  • Investice, která má smysl
  • Společnost s historií a aktivy přes 1,3 miliardy Kč
  • Energy financial group a.s. sídlí a všechny aktivity provozuje v rámci ČR
  • Silný tým, jedinečné znalosti, velký tržní potenciál
  • Stabilní byznys, který není ovlivněn hospodářskými cykly a ekonomickou situací 

Zajímají Vás bližší informace k tomuto dluhopisu?

Níže si spočítejte výnos své investice a nechte si zaslat podrobné informace přímo od společnosti Energy financial group a.s. ještě dnes!
Obsah této stránky je propagačním sdělením.
Prospekt byl zveřejněn na webu Energy financial group a.s.: www.efg-holding.cz/dluhopisy/ Schválení prospektu nelze chápat jako potvrzení o vhodnosti této investice. Emitent důrazně doporučuje všem potenciálním investorům, aby se nejdříve seznámili s prospektem a provedli vlastní zhodnocení rizikovosti investice, než učiní investiční rozhodnutí. Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný. Informace uvedené na této stránce vycházejí z marketingových materiálů společnosti EFG. Výnosy podléhají zdanění ve výši 15 %, které za fyzické osoby odvádí emitent dluhopisů.
Rychlá reakce

Nenašli jste konkrétní produkt
nebo máte nějaké otázky?

Neváhejte se zeptat našich ochotných Patronů
Kontaktujte nás