Investice
6 min čtení

Změny v DPH pro rok 2024

14.1.2024

Rok 2024 začal poměrně nedávno. Určitě vás ale budou zajímat změny v DPH. Letos jsou citelně znát, a to kvůli schválenému konsolidačnímu balíčku z minulého roku. Pojďme se podívat na změny, které si pro nás od 1. ledna 2024 Ministerstvo financí přichystalo.

Snižuje se hranice pro 23 % daň z příjmů FO

Mezi významnou změnu, která zasáhne lidi s vyššími příjmy je snížení hranice pro 23% daň z příjmů. Do roku 2023 stačilo, abyste nepřesáhli 4násobek průměrné mzdy. To se však od 1. ledna 2024 mění z důvodu konsolidace veřejných financí. Do této sazby budou nově spadat lidé, kteří si měsíčně vydělají 3násobek průměrné mzdy.

V roce 2023 byl příjem FO přesahující částku 161 296 Kč zdaněn 23 %. Pro rok 2024 však do této kategorie spadnou už příjmy převyšující 131 901 Kč.

Omezuje se sleva na manželku/manžela

Letos se výrazného omezení dočkala i sleva na manžela/manželku ve společné domácnosti s příjmem nižším než 68 000 Kč. Nově se dá úleva na daních čerpat pouze do 3 let dítěte, aby byl rodič na mateřské motivován k dřívějšímu nástupu do práce.

V letošním roce se ruší sleva na daních pro studenta, která je neefektivní a spíše byla zneužívána. Druhou daní je pak zrušení tzv. školkovného.

Změna zasáhne i zaměstnanecké benefity

Původně se plánovalo, že by došlo k úplnému zrušení daňového zvýhodnění nepeněžních zaměstnaneckých benefitů ze závislé činnosti. Od letoška platí úhrnný roční limit pro jejich osvobození, a to do poloviny průměrné mzdy, která je pro rok 2024 21 983 Kč.

Zvýšení odvodů OSVČ

Pro rok 2024 až 2026 vzroste vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy. Každý další rok pak o 5% bodu ročně, aby se přiblížil minimálnímu vyměřovacímu základu mzdy.

I u OSVČ bude platit 23 % daň z příjmu jako u fyzických osob, tedy 3násobek průměrné mzdy, která se bude vypočítávat z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Výrazně se zvyšuje daň z nemovitosti

Rok 2024 zvýší průměrnou daň z nemovitosti až o 80 %. Za metr čtvereční nebytového prostoru k podnikání se pak zvýší daň ze 2 Kč na 3,50 Kč, což se týká i místností v oblasti ubytování. Navýšení se také dočká celkové minimální daně na 90 Kč. Minimální výše, kterou pak bude poplatník povinen uhradit za nemovitost bude 50 Kč.

Dále dochází ke zvýšení minimální celkové daně za spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která bude činit 90 Kč. Zároveň dochází ke zvýšení hranice minimální výše daně, kterou je poplatník povinen uhradit, na 50 Kč.

Protiinflační koeficient

Od 1. ledna platí nový inflační koeficient pro výpočet daní z pozemků, staveb a jednotek. U zemědělských pozemků je koeficient vždy 1, protože inflace je již zohledněna při stanovení daně. Ministerstvo financí bude každoročně oznamovat ve Sbírce zákonů do 30. června před zdaňovacím obdobím upravovat inflační koeficient. Tento může meziročně vzrůst až o 20 %. Pro zdaňovací období roku 2024 je koeficient stanoven na 1 na základě přechodných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí.

Omezení stravenek

V novém roce se mění pravidla pro zdanění stravenek a příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Nově se sjednotí podmínky, a i stravenky budou osvobozeny od daně na straně zaměstnance, ale do stanoveného limitu. Tato změna bude provázena úpravou stravovacího paušálu tak, aby byl vhodný i pro osoby pracující na delší směny.

Dlouhodobý investiční produkt

Letošní rok slibuje rozšíření možnosti spoření si na stáří o finanční produkty, včetně bankovních vkladů, spořících účtů a investic. Tyto produkty nabídnou daňové zvýhodnění, jsou-li využity po deseti letech spoření a po dosažení 60 let věku.

Maximální roční limit pro všechny podporované produkty spoření na stáří je stanoven na 48 000 Kč na osobu a 50 000 Kč pro zaměstnavatelské příspěvky. Zároveň se zavádí alternativní účastnický fond v rámci doplňkového penzijního spoření pro dynamické investice.

U nových smluv se minimální doba spoření prodlužuje na 10 let. Také dojde k odložení zdanění příjmů ze zaměstnaneckých akcií a opcí, s možností snížení daně v případě poklesu hodnoty firmy.

Snížení státní podpory stavebního spoření u stávajících a nových smluv 

Letošní rok se negativně podepíše na státní podpoře stavebního spoření, to se sníží na 1 000 Kč ročně. Opatření se dotkne jak nově uzavřených, tak již existujících smluv. Dnes už totiž tento typ spoření neslouží k financování vlastního bydlení, ale například na zateplení domů, efektivní využívání dešťové vody nebo instalace dobíjecích stanic pro elektromobily.

Redukce sazeb DPH a snížení daně 


V 1. lednu 2024 dochází k úpravě DPH. Zůstanou pouze dvě sazby:

  • základní sazba bude 21 %,
  • snížená sazba 12 %.

Knihy budou úplně osvobozeny od DPH.

Zvýšení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance


Na samotném začátku roku 2024 bude znovu zavedeno nemocenské pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z výdělku. Očekává se, že nová sazba pomůže vyrovnat bilanci nemocenského pojištění. Pro zaměstnance s průměrným platem 40 353 Kč měsíčně bude mít toto opatření dopad 242 Kč měsíčně.

Rychlá reakce

Nenašli jste konkrétní produkt
nebo máte nějaké otázky?

Neváhejte se zeptat našich ochotných Patronů
Kontaktujte nás